DEMA

STRUKTUR ORGANISASI

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PEMALANG

PERIODE 2018-2019

 

Pelindung                   : Ketua STIT Pemalang

Pembina                     : Wakil Ketua III STIT Pemalang

Pengawas                   : DLM STIT Pemalang

 

Presiden                     : Muhsinin

Wakil Presiden          : Hartono

Sekretaris Jenderal   : Salimatul Asfariyah

Bendahara Umum     : Berlian Muya sari

 

Menteri-Menteri        :

Menteri Agama          : Wahyu Nur Alamsah

Menteri Pendidikan  : Anang Ma’ruf

dan Kesenian

Menteri Olahraga      : Aris Wijaya Kusuma

Menteri Ekonomi      : Etika Maghfiroh

Menteri Sosial            : Thubagus Fahmi