Personalia

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELUARGA INDONESIA (LP2SDKI) PEMALANG

Nomor         : 001/SK/LP2SDKI/VIII/2016

————————-Tentang ———————–

SUSUNAN DEWAN PENGURUS LP2SDKI

PEMALANG

 

MENGINGAT                              :  Dst.

MENIMBANG                              :  Dst.

MEMPERHATIKAN                   :  Dst.

 

MEMUTUSKAN

 

MENETAPKAN :
PERTAMA : Susunan Pengurus  Yayasan  Lembaga  Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Keluarga Indonesia (LP2SDKI) Pemalang periode 2016-2019.
KEDUA : Surat  Keputusan   ini   berlaku  terhitung  mulai  tanggal ditetapkan
KETIGA : Apabila di kemudian  hari   terdapat  kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

 

DITETAPKAN DI    : PEMALANG

PADA TANGGAL   : 4 Agustus 2016

——————————————–

  YAYASAN LP2SDKI PEMALANG

 

Drs. H. BAMBANG AGUS ROHIM                             B  A  E  D  O  W  I

 

 

     Ketua                                                                                       Sekretaris

 

SUSUNAN PERSONALIA

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELUARGA INDONESIA PEMALANG JAWA TENGAH

 

DEWAN PENDIRI

 

Dra. Hj. AMIROH, M.Ag

Drs. H. LASWADI

Letkol Inf (Pur) H. SUYADI

 

DEWAN PENGAWAS

 

Ketua                      :  Drs. H. ABDUL BASIT, M.PdI

Ketua I                   :  Drs. MUSTAQIM, M.Pd

Ketua II                 :  ISA AGUS AMSORI, S.H.I.

 

PEWAN PENGURUS / PELAKSANA HARIAN

Ketua                               :  Drs. H. BAMBANG AGUS ROHIM

Wakil Ketua                 :  Dra. Hj. ISROTIN

Sekretaris                      :  BAEDOWI

Wakil Sekretaris        :  HERIYANTO, S.Sos.I

Bendahara                    :  DEWI KURNIAWATI, SE

Anggota                          :  ARINA ATIYALLAH, B.Hsc

                                           :   Harun Abdul Khafizh