UKM LDK AL_FATHIN

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK) AL-FATHIN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PEMALANG

PERIODE 2018-2019

 

Pelindung                               : Ketua STIT Pemalang

Penanggung Jawab               : Wakil Ketua III

Pembina                                 : Bpk. Achmad Ja’far. S

Penasehat                              : DEMA STIT Pemalang

 

Ketua Umum                          : Najib Faqihuddin

Sekretaris                               : Lika Arrun Safrilya

Bendahara                             : Lidya Permata Dewi

 

Bidang Kaderisasi                 : Siti Haniyatun Nisa

: Bonita Agustin

Bidang Syiar dan Dakwah    : Tyas Aditya

: Azkiyatul Latifah

Bidang Humas                       : Baykuni Ilhami

Bidang Kemuslimahan          : Sri Eni Mulyani

: Putri Rahayu Ningsih