UKM MAPALA

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) PEMALANG

PERIODE 2018-2019

 

Pelindung                               : Ketua STIT Pemalang

Pembina                                 : Wakil Ketua III

Penasehat                              : DEMA STIT Pemalang

 

Ketua Umum                          : Syaeful Amry

Sekretaris                               : Intan Aji P.

Bendahara                             : Maghfirotun Nikmah

 

Bidang Alam Bebas                           : Dendy Arif Budiman

Bidang Pendidikan dan Pelatihan   : Egi Fajar Prasetyo

Bidang Usaha dan Dana                   : Muhammad Rinury

Bidang Humas                                   : Fajri Ali Sabana